Slibované výhledy turistického pochodu Vysočinou Jitřenka 2006

slibovanvhledyturistickhopochoduvysoinoujitenka200647.jpg

Ztichlý karasínský večer.

Veškerá práva vyhrazena. (c)Jitrenka community 2006