MECHLABOR STM 610

Mechlabor

Zapojení vstupních a výstupních konektorů:

ML konektory Tuchel a XLR Cannon

Pozor na záměnu polarity u zámořských kanonů. Evropská verze, použitá i zde je:

CANNON XLR: (vstup=samice/fe, výstup=samec/ma)

1 SHIELD STÍNĚNÍ

2 HOT ŽIVÝ

3 COLD MRTVÝ

Konektory ML-Tuchel: (vstup i výstup samec/ma)

1 MRTVÝ

2 ŽIVÝ

3 STÍNĚNÍ

V případě nutnosti připojení do nesymetrických terminálů jiných přístrojů spojte kolíky 1 a 3 se stíněním.

Pozor! Magnetofon je uzemněn přes síťovou šňůru. V případě, že jej připojíte do jiného uzemněného přístroje, může dojít k zemní smyčce a následnému rušení brumem. Pozor na systém kabelové TV firmy UPC. Tento je uzemněn na centrální hlavní stanici (v Brně na Královopolské ulici). Rozdíl potenciálů země kabelovky a Vaší může činit i stovky mV. Výsledkem spojení je velmi parádní sytý brum.

V tomto případě použijte izolátory na vstupu kabelovky nebo odpojte zemnění odstraněním spojky na zadní straně Mechlaboru.

V žádném případě nesmí být odpojen ochranný vodič v síťové šňůře!!!

Technické údaje:

Popis nastavení mechanické části:

Schema zapojení elektromag. ovládání:

Vyobrazení levé transportní kladky:

Zpět na hlavní stránku Unites:

 

Zpracováno dle technické dokumentace studiového magnetofonu ML 610. Překlad Pavel Vejmělka. Technická korektura Unites Morava. Autor těchto stránek nenese žádnou zodpovědnost za případné chyby vzniklé omylem či nesprávným překladem. Pouze pro nekomerční použití! Poděkování p.Mičkovi a ing.Dluhému.